Joya - Контакти

Правила за поверителност

Пауърмарк ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 121867034 и седалище и адрес на управление в 1517 гр. София, ул. Бесарабия 112, тел: +359 2 424 73 74, e-mail headoffice@powermark.bg и интернет страница www.powermark.bg За нас е от изключителна важност да носим отговорност за нашите потребители, в т.ч. и за правилното и отговорно съхранение и защита на събираните от нас Ваши лични данни, като полагаме всички необходими усилия за запазване на неприкосновеността на личността и неправомерното обработване на събраните данни.

Каква информация събираме?

Ние събираме информация от Вас, когато се регистрирате на нашия сайт или попълвате формуляр на сайта или в някое от нашите приложения. При поръчка или регистриране на нашия сайт или в някое от нашите приложения, според случая, Вие може да бъдете помолени да въведете Вашите: имена, имейл адрес, пощенски адрес или телефонен номер.

За какво използваме Вашата информация?

Всяка информация, която събираме доброволно от Вас може да се използва по един от следните начини: - За да персонализираме Вашата работна среда в демонстрационни среди (Вашата информация ни помага по-добре да отговорим на Вашите индивидуални нужди) - За да подобрим обслужването на клиентите (Вашата информация ни помага по-ефективно да отговорим на Вашите нужди за обслужване и поддръжка) - За да Ви изпращаме периодични имейли с актуални предложения и промоции - За да участвате в организирани от нас игри и томболи с раздаване на предметни и други награди Имейл адресът, който предоставяте може да бъде използван, за да Ви изпращаме информация, отговаряме на запитвания, или при други искания или въпроси.

Как защитаваме Вашата информация?

Ние прилагаме различни мерки за сигурност за поддържане на сигурността на Вашата лична информация, когато въвеждате, предоставяте или достъпвате Вашите лични данни. Използваме технологията SSL (Слой със защитен сокет). SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет. Запазването на поверителността и сигурността на личната Ви информация е с най-висок приоритет и ограничаваме достъпа до нея само на онези служители на Пауърмарк ООД наетите по силата на сключен договор за изпълнение на поръчка трети лица, които трябва да влязат в контакт с нея, за да изпълнят своята роля и да дадат възможност на услугите ни да Ви бъдат предоставени. Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва в сървъри. Наш партньор в тази технология е „Суперхостинг.БГ“ ООД (superhosting.bg). Повече за защитата и съхранението на Вашите данни в сървъра може да научите тук: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php%23personal_data

Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира ефективното функциониране на нашия уебсайт и кампания. В общия случай, съхраняваме Вашите лични данни докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това. Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство. Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

Използваме ли cookies?

Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното Ви устройство, когато посещавате системата ни или някой от нейните модули. Те следят начина на търсене и ни помагат да изградим профил за това как нашите читатели използват системата ни или някой от нейните модули. Можем да използваме тази информация, за да показваме реклами, които биха могли да Ви представляват особен интерес за нашите потребители. Бисквитки за услуга, които ни помагат да направим нашата система или някой от нейните модули възможно най-ефективен дават възможност да се запомни регистрацията и данните за вход, да се запазят предпочитаните Ви настройки. Рекламни и аналитични бисквитки на трети страни, които се поставят от името на независими рекламодатели, които рекламират на системата ни или някой от нейните модули. Тези "бисквитки" могат да бъдат поставени в рекламата или на други места на сайта. Тези “бисквитки” са анонимни - не могат да Ви идентифицират. Те се използват за статистически анализ, като позволяват на рекламодателя да преброи колко хора са видели неговата реклама или са я видели повече от веднъж. Те също така могат да позволят на рекламодателя да приспособява рекламата към Вас, когато посещавате други уебсайтове. Нямаме достъп до "бисквитки" на трети страни, а организациите на трети страни нямат достъп до нашите. Организациите на трети страни, които поставят бисквитки, имат собствени строги правила за поверителност. Уеб указателите (Web beacons) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните ‘бисквитки’ (‘cookies’). Повече информация за уеб указателите можете да намерите на:http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html

Предоставяме ли информация на външни лица?

Ние не продаваме, търгуваме или прехвърляме по друг начин Вашата лична информация на външни лица. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат при оперирането на нашия уебсайт, провеждането на нашия бизнес или Вашето обслужване, доколкото имаме споразумения с тези страни за запазване поверителността на Вашата информация. Ние можем да предадем Вашата информация, когато предаването й съответства на закона, или служи за прилагане на политиката на нашия сайт или за защита на наши или чужди права, собственост или безопасност. Информация за посещения на сайта, която не може да бъде личностно идентифицирана, може да бъде предоставяна на други страни за маркетинг, реклама или друга употреба.

Само онлайн поверителност

Тази онлайн политика за поверителност се отнася само до информацията, събрана чрез нашия сайт или регистрационни форми на нашите приложения, но не и до информацията, събрана офлайн.

Oбработване на лични данни на лица под 16 години:

Разбираме значението на това да се предприемат допълнителни предпазни мерки за защита на неприкосновеността и безопасността на децата. Съобразно с това, деца на възраст под 16 години нямат право да си създават профили в системата на Контипсо ООД или някой от нейните модули без изричното съгласие на свой родител/настойник. Ние ще изтрием всеки акаунт в системата, който е създаден от дете на възраст под 16 години без разрешение на родител/настойник, в най-кратък срок, след като сме информирани за това.

Ако сте на възраст под 16 години, моля, не изпращайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други. В случай, че научим, че сме събрали лична информация от дете на възраст под 16 години без съгласието на родител/настойник, ще изтрием тази информация възможно най-бързо. Ако смятате, че може да имаме информация от или за дете под 16 години, моля, свържете се с нас на контактите, посочени по-долу.

Вашите права и възможности във връзка с обработване на личните Ви данни:

Разполагате с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, а именно: 1.Оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго; 2.Имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват; 3..По всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от горепосочената система; 4.Ако прецените, че не желаете Пауърмарк ООД да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания: 4.1.личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 4.2.в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни; 4.3.ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно; 4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни; 4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни; 5. В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните Ви данни; 6. Право на възражение пред Пауърмарк ООД срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: headoffice@powermark.bg , изпратено от регистрационния ви имейл адрес, съдържащо най-малко следното: имена, телефон, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; описание на искането; посочване на домейн на сайт, за който се отнася това искане предпочитана форма за предоставяне на информацията;

Освен възражение към Пауърмарк ООД, също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:

Наименование Комисия за защита на личните данниСедалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2Телефон 02 915 3 518Интернет страница www.cpdp.bg

Вашето съгласие

Използвайки нашия сайт или нашите приложения, Вие приемате нашата политика за поверителност.

Промени в нашата политика за поверителност

Ако решим да променим нашата политика за поверителност, ние ще публикуваме тези промени на нашата уеб страница. Контакт с нас Ако имате някакви въпроси относно нашата политика за поверителност, можете да се свържете с нас с помощта на информацията по-долу: 1517 София, ул. Бесарабия 12, тел +359 2 424 73 74 www.powermark.bg headoffice@powermark.bg

Актуализация/обновяване

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Дата на последната й актуализация – май 2019 г.